Individuel terapi eller Gruppeterapi?

Inden du starter i psykoterapi, er det vigtigt, at du gør dig klart, om du har brug for individuel terapi, eller har mere brug for at være med i en terapigruppe. Her kan du se nogle overvejelser, som måske kan hjælpe til en afklaring. Selv om her umiddelbart står flest punkter under gruppeterapi, betyder det selvfølgelig på ingen måde, at gruppeterapi er “bedre” end individuel terapi. Hvad der er rigtigt for dig, er udelukkende et spørgsmål om hvad du har brug for, her og nu, i dit liv.

Fordele ved individuel terapi

• Du har al tiden med psykoterapeuten for dig selv, og er sikker på at komme til at beskæftige dig med lige netop det, som du har brug for, ved hver eneste session.

• Du får et mere direkte forhold til psykoterapeuten, som altid har din udelte opmærksomhed. Det kan være rigtig vigtigt, for at opbygge den nødvendige tillid.

• Hvis du vil arbejde med særligt sårbare emner, behøver du kun at involvere psykoterapeuten i det. Her er individuel terapi en god måde, at passe på dig selv på.

• Hvis det umiddelbart virker for overvældende for dig, at skulle arbejde terapeutisk i et rum, hvor der er andre til stede end dig og terapeuten. Her er individuel terapi et et trygt og godt sted at starte.

• De fleste føler sig mest trygge ved at starte i individuel terapi.

Fordele ved gruppeterapi

• Du har mulighed for at bruge gruppen som et netværk, som kan støtte dig i at føre de ting ud i livet, som du beslutter i gruppen.

• Du har mulighed for at afprøve nye sider af dig selv i kontakt med én eller flere af de andre i gruppen, og få tilbagemeldinger om hvordan kontakten påvirker dem.

• Du kan beskæftige dig direkte med hvordan din kontakt er til andre mennesker, ved at arbejde med det i gruppen her og nu.

• Det kan være yderst helende at erfare at flere andre mennesker kan rumme at høre om dine udfordringer, og samtidig opleve, at de oprigtigt synes, at det er vigtigt, at der også er plads til dig.

• De andre i gruppen kan give dig direkte tilbagemeldinger på det du gør/siger.

• For mig som terapeut kan jeg direkte se din kontakt til andre mennesker, hvilket kan gøre mig mere præcis i mine tilbagemeldinger til dig.

• Når de andre i gruppen arbejder med deres udfordringer, giver det dig ofte et nyt perspektiv på dit eget liv, hvilket kan give dig adgang til nye områder i din personlige proces.

• Du vil typisk også erfare, at mange af de andre gruppedeltagere tumler med problemstillinger, der på mange måder minder om din egne. Det kan åbne mulighed for at tage nogle af dine udfordringer lidt mindre personligt, hvilket virker befriende for de fleste.

Individuel terapi og Gruppeterapi

Det kan bestemt være en fordel at kombinere individuel terapi og gruppeterapi. Du har mulighed for at gå i individuel terapi hos mig, sideløbende med at du deltager i gruppen.

Du kan selvfølgelig også gå i individuel terapi hos en anden psykoterapeut, psykolog eller psykiater mens du deltager i gruppen. Hvis du gør, anbefales det at du også fortæller din terapeut om din deltagelse i gruppen.