Få plads til at være dig

Psykoterapi drejer sig ikke om, at du skal laves om. Men om, at du kommer et sted hen, hvor du kan mærke dig selv og dine behov. Og at du får opbygget tilstrækkelig med selvstøtte og handlekraft, til at du kan skabe det liv, du ønsker.

Som psykoterapeut tilbyder jeg et menneskesyn og nogle værktøjer, som kan støtte dig i at gøre netop det. Nedenfor kan du få en fornemmelse af, hvad det vil sige i praksis, hvis du vælger at gå i terapi hos mig. Så kan du bedre selv vurdere, om det svarer til, hvad du har brug for i dit liv, netop nu.

Få et sted hvor du føler dig mødt og forstået

Den grundlæggende kontakt mellem dig og mig er selve fundamentet for den terapeutiske proces. I terapilokalet vil du derfor opleve, at jeg er nærværende, imødekommende og oprigtigt nysgerrig på dig, og hvem du er som menneske. Og at jeg står parat til, efter bedste evne, at møde dig som du nu er, med alle dine udfordringer og ressourcer.

Du vil også erfare, at du får et stort rum til at være dig i, så du med tiden kan få en reel oplevelse af virkelig at blive mødt og forstået som menneske.

Om det matcher hvad du har brug for, kan du kun afgøre selv. Derfor giver jeg altid en gratis samtale over telefonen, med mulighed for en efterfølgende forsamtale i terapirummet eller over Zoom. Så kan du lettere bedømme, om du har tilstrækkelig tillid til mig som menneske og terapeut.

Få et frirum med plads til at være dig

Når du går i terapi hos mig, får du et frirum til at udforske det, som er vigtigt for dig. Uden at jeg kommer med belærende gode råd. Snarere vil jeg understøtte dig i, at blive endnu bedre til at mærke, hvad der virkelig er vigtigt for dig, og hvordan du kan bringe det endnu mere i spil i dit liv. Sådan at terapirummet bliver et sted, hvor du virkelig kan udfolde de muligheder du har i livet. For at du derefter kan omsætte det til praksis i dit eget liv, i den udstrækning du ønsker det.

Det er altså ikke en opfordring til at tale uafbrudt fra du kommer til du går – selv om det til tider kan være meningsfuldt i den indledende fase. Grundlæggende er vi stadig to mennesker, der mødes, med plads til os begge. Men med fokus på dig og dit liv. Og med fokus på at du bliver bedre til at være dig selv.

Få et sted du kan gå hen, ved fastlåste situationer i dit liv

I terapirummet har du mulighed for at gå i dybden og undersøge årsagerne bag fastlåste mønstre og situationer i dit liv, og finde frem til hvordan du håndterer dem.

Du har også mulighed for at gennemspille udfordrende situationer, og finde nye kreative muligheder. Når du er parat til det, har du endda mulighed for at eksperimentere i terapirummet, og få en mere legende tilgang ind i dit liv – udforske hvad der sker hvis nu …

Alt sammen med respekt for hvad du er klar til, og har brug for, her og nu. Uden nogen form for pres fra min side.

Bliv bedre til at mærke dig selv, og få et bedre kropsligt kompas

Terapirummet er også sted hvor du kan blive endnu mere opmærksom på hvad din krop fortæller dig, om hvad der er rigtigt for dig i helt konkrete situationer i dit liv. Det er en evne, som kan opbygges og næres gennem den rigtige form for opmærksomhed og guidning.

På længere sigt kan det være med til at opbygge en dybere forståelse af hvem du er, og om hvad der er vigtigt for dig i livet. Du kan altså få et bedre kropsligt kompas, som kan hjælpe dig med at navigere gennem livet, og gør dig bedre i stand til at mærke din egen omsorg for dig selv.

Lær enkle fysiske øvelser, som støtter dig i netop dine udfordringer

De fysiske øvelser er en ekstra mulighed, som stort set alle vil have gavn af. Især hvis man har brug for et bedre kropsligt fundament, og en større følelse af forankring i tilværelsen. Men det er fuldstændig op til dig, om du vil gøre brug af den.

Øvelserne bliver udført med venlighed og opmærksomhed over for dig selv, med vægt på at finde den rigtige dosering for lige netop dig. De kan for eksempel understøtte din forankring i dig selv, din evne til at sætte grænser, din evne til at række ud efter andre, din evne til at rumme stærke følelser, din bevægelsesfrihed som menneske, samt orienteringen i dit liv.

De bliver alle udført med fokus på succes, altså hvorvidt de rent faktisk virker og giver mening for dig her og nu.

Doseringen og venligheden over for dig selv er uhyre vigtige elementer. Laver du øvelserne med tilpas lille dosering kan du fx bedre mærke hvad de gør ved dig, uden du bliver for overvældet, eller reducerer dem til en ren fitnessøvelse. Du vil også blive mindet om at lave øvelserne med venlighed over for dig selv, så de fx ikke bare bliver endnu et projekt, som du kan slå dig selv oven i hovedet med, at du ikke får gjort rigtigt nok, eller tilstrækkelig mange gange. Således at øvelserne rent faktisk også sætter dig i stand til at mærke din egen venlighed over for dig selv.

Få plads til “negative” følelser – også over for terapeuten

I terapirummet har du også plads til at udtrykke din vrede, din mistillid, og stille kritisk undersøgende spørgsmål til mig undervejs, når det føles nødvendigt. Det er en fuldstændig legitim del af den terapeutiske proces – og samtidig noget som mange mennesker finder udfordrende i deres daglige liv. Som alle andre mennesker, kan jeg begå fejl, og det er vigtigt at få ryddet op efter dem, og rydde eventuelle misforståelser eller fejllæsninger af situationen af vejen.

Når du gør det, skaber du samtidig et større rum for dig selv og dine handlemuligheder. Ikke kun i terapirummet, men i dit liv i det hele taget.

Få perspektiv på dit liv

Terapirummet er også et sted, hvor du mødes med mig, der på en måde står uden for dit liv. Det gør det lettere for mig at se dig, som du er, og at være din støtte og din advokat, uden at jeg er personligt filtret ind i din dagligdags møder og konflikter.

Det gør det også lettere for os begge at fastholde et fokus på, hvad der er vigtigt for lige netop dig, samtidig med at du også får en mulighed for at se dig selv, og dine muligheder, lidt mere udefra. Hvilket kan gøre det muligt for dig at få et større perspektiv på dit liv.