Hvad er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en oplevelsesorienteret psykoterapi, hvor du beskæftiger dig med det, der betyder noget for dig i dit liv – her og nu. I terapien arbejdes med de ting du oplever uden at fortolke/dømme. Herved får du mulighed for selv at erfare, hvad hver enkelt oplevelse betyder for dig.

Som terapeut går jeg således ikke ind og analyserer hvad dine problemer er. I stedet støtter dig i selv at mærke hvad der sker med dig, når du beskæftiger dig med dem. – Og støtter dig således i at stole på dine egne sansninger og erfaringer. Gestaltterapien har fokus på at du får så meget klarhed, at du bedre kan se dine valgmuligheder, og dermed i højere grad kan vælge at tage ansvar for dit liv.

I terapien lægges der vægt på kontakt: Din kontakt til dig selv og din krop, kontakten mellem dig og terapeuten, samt kontakten mellem dig og de andre i gruppen. Det er en vigtig pointe i terapien, at du ikke skal laves om, men at du bliver bedre til at være det menneske, du allerede er.

I gestaltterapien lægges vægt på et ligeværdigt forhold mellem terapeut og klient.

Hvad er en Gestalt?

Ordet ”gestalt” bruges her om det fænomen, at vi som mennesker har et behov for at opleve de ting, som vi kommer ud for, som helheder – også kaldet gestalter. Hvis vi ikke har fået afsluttet en vigtig situation på tilfredsstillende vis, vil dette låse os fast, og gøre os ufleksible i bestemte områder af vores liv. Indtil vi får gjort op med den uafsluttede situation. Når vi får gjort det, genvinder vi vores fleksibilitet, og dermed følelsen af at have flere forskellige handlemuligheder.

Vi kan nu igen se situationerne fra forskellige perspektiver – som f.eks. på figuren ved siden af, hvor du nu pludselig både kan vælge at se figuren som en vase og som to ansigter overfor hinanden.

Herved kan du genvinde din handlefrihed, og kan vælge at reagere anderledes i ellers fastlåste livssituationer.